Eugenijus Paliokas. PADĖTIES ĮVERTINIMAS – 2018.03.10, Karininkų Ramovė, Vilnius.

KARININKŲ RAMOVĖ, VILNIUS 2018 03 10 Eugenijus Paliokas, doc. dr. Vietoj Moto: Democracy Is Demo Version Of The Timocracy. I. Dabartinės padėties įvardijimas jos negražinant Nykstame sparčiausiai pasaulyje. Oficialiosios valdžios (įstatymų leidybos, ūkio valdymo, teisėtvarkos) vadeles atidavėme užsienin. Pinigų emisijos teisę ir jų tekėjimo priežiūros teisę irgi perdavėme užsienin. Mentalinį (pasaulėžiūros) modelį PRARADOME IR TINGIME ATSIIMTI (Lietuvoje pagal įstatymą veikia 9 Skaityti toliau …

Pilietinės Savivaldos Sąjunga. PILIETINĖ SAVIVALDA – LIETUVOS KLESTĖJIMO GARANTAS

Lietuvai įžengus  į savo valstybingumo atkūrimo antrąjį šimtmetį ir mes –  visi piliečiai, visi lietuviai – nuo prezidento iki eilinio,  jį pradėkime kitaip –   pasijuskime vieninteliais, pilnateisiais Lietuvos šeimininkais, supraskime, kad  tik visiems solidariai dalyvaujant Lietuvos ateities kūrime, Lietuva gali tapti visiems vienodai teisinga, vieninga ir klestinti. Susitelkime ir imkimės veiksmų. Klydome leisdami mūsų išrinktiesiems Skaityti toliau …

LIETUVIAI IR LIETUVĖS !

Lietuviai ir Lietuvės ! Taip kreipėsi į Lietuvos gyventojus 1905-ais metais Dr.Jonas Basanavičius, bandydamas sutelkti Tautą bendriems tikslams, atsiradus mažam plyšeliui asfalte arba, tiksliau, trūkinėjančiame carinės Rusijos gelžbetonyje, pro kurį to meto šviesuoliai pamatė galimybę išsiveržti į laisvę. Šiandieną pasaulyje irgi vyksta didžiuliai pokyčiai, kada iki šiol jį valdžiusi globalizmo politika ima strigti savo pačios Skaityti toliau …

Algirdas Šukys. KĄ DARYTI, KAD BŪTŲ KITAIP

Savo straipsnelyje „Ar galėjo būti kitaip?“, parašytame kaip l997-01-25 savaitraštyje „Literatūra ir menas“ išspausdinto mano straipsnio „Juodos mintys prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę“ tęsinys, kuris irgi buvo skirtas spausdinimui tame savaitraštyje, buvau pažadėjęs artimiausiu laiku parašyti dar ir trečią straipsnelį, skirtą atsakymui į dar vieną dabar labai svarbų Lietuvos visuomenei klausimą „Ką daryti, kad Skaityti toliau …