Apie mus

Bet kurio valstybingumo pamatas – žmonės. Mums labai reikalingas susitelkimas Tautos ir Valstybės išsaugojimui ir tęstinumui. Visus, suprantančius šio tikslo svarbą, kviečiame telktis.
2017 m. lapkričio 18 d. Vilniuje vykusiame Tautinių-pilietinių pajėgų pasitarime buvo pritarta sumanymui, kad yra reikalinga Lietuvos Visuomenės Taryba ir iš dalyvavusių suformuotas Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinis Komitetas.

Dalyvauti LVT OK veikloje sutiko vyriausi pasitarimo dalyviai: Aldona Marija Gedvilienė, Algirdas Šukys ir Krescencijus Stoškus, taip pat sutikimus davė Arvydas Širvinskas, Pranas Valickas, Aleksandras Valentas, Antanas Andziulis, Gintaras Karosas, Eugenijus Paliokas, Arvydas Daunys. Vėliau LVT OK buvo papildytas Zenonu Jurgelevičiumi ir Gediminu Petrausku. Kiti LVT OK pasitarimų dalyviai – Aldas Mačiulis, Kazys Grabys ir Aldona Birutė Jankevičienė.

KVIEČIAME VISAS TAUTINES – PILIETINES organizacijas, bendruomenes ir neparlamentines politines partijas, suprantančias tokio telkimosi būtinybę, ruoštis IŠRINKTI ir DELEGUOTI savo atstovus į būsimą steigiamąjį Lietuvos Visuomenės Tarybos suvažiavimą. Gavę Jūsų pakvietimą, esame pasiruošę atvykti į susitikimą.

Kontaktas koordinacijai: Antanas Andziulis, 8 603 2980, antanasandziulis@gmail.com

Kiti kontaktai:

LVT OK:
Aldona Marija Gedvilienė 8 666 73965, amgedv@gmail.com
Algirdas Šukys 8 630 51759, algirdas.sukys@mif.vu.lt
Arvydas Širvinskas 8 685 09006, arvidas_spb@rambler.ru
Krescencijus Stoškus 8 5 2608939 n.t., k.stoskus@yahoo.com
Pranas Valickas 8 601 51550, pranas.valickas@gmail.com
Aleksandras Valentas 8 657 74736, aleksandras.valentas@gmail.com
Antanas Andziulis 8 612 94967, antanasandziulis@gmail.com
Gintaras Karosas 8 698 30925, gk@europosparkas.lt
Arvydas Daunys 8 658 02842, arvydas@sarmatas.lt
Eugenijus Paliokas 8 698 34246, eugenijus.paliokas@gmail.com
Zenonas Jurgelevičius 8 606 39370, zenonasenator@gmail.com
Gediminas Petrauskas 8 648 78300, gediminaspb@gmail.com

LVT OK pasitarimų dalyviai:
Aldas Mačiulis 8 673 70164, maldos2013@gmail.com
Aldona Jankevičienė 8 687 73166, jankeviciene123@gmail.com
Kazys Grabys 8 620 77110, kazys@elekta.lt

Taip pat jau veikia oficialus Lietuvos Visuomenės Tarybos pašto adresas info@lietuvosvisuomenestaryba.lt, į kurį galite rašyti įvairias klausimais, o taip pat siųsti bet kokią informaciją, kurią pageidaujate paskelbti Lietuvos Visuomenės Tarybos tinklalapyje www.lietuvosvisuomenestaryba.lt